Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

1.1 Pronunciación Española- Alfabeto

Nguồn chính: 
http://www.studyspanish.com/pronunciation/ 
(Giải thích ngữ pháp + luyện nghe rất hữu ích)

1. Alfabeto Español

Link1:
  (Spanish for Beginners Lesson 1 - Spanish Alphabet 1 ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét