Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

"Vịnh" tống thử


"Vịnh" tống thử

(Đuổi cổ chuột)


Nhanh thoăn thoắt, ả trèo qua song sắt


Uốn éo cái mung ả trườn tới đất rồi.


Lòng ta bỗng chợt bồi hồi.


Hết muốn ngồi…ta đứng dậy lụm đao.


Nào!  Mầy- tao quyết
trận xem sao


Mầy lo bò vào, tao lo lùa mầy ra


Thực tình tao cũng sợ chít cha


Có la mấy tiếng….xá gì mầy… ngã lăn.


Làm tao chỉ biết đứng nhăn:


“Răng mầy không dậy, nằm ăn vạ gì”


Hoàn hồn tao lại thức thì


Lụm ngay chiếc dép, “Con này!…Mầy đứt đuôi!”


Chừng như vừa lúc mầy nguôi


Mầy liền ngồi dậy, cái đuôi….vẫy chào


Làm tao đứng đấy …thều thào


“Cha mầy có biết tao cũng chào mầy không?” 

H.N (Hà Nội 27/10/2012)

2 nhận xét: